Üretim

Üretim 

Çiftliket tesislerinde et ürünleri üretimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi
yönetmelik ve tebliğlerine, uluslararası et üretim standartları ve İslami usullere uygun olarak yapılır. 

Çiftliket, hammaddenin temininden, ürünün raftaki yerini almasına kadar yaşanan her sürecin
hayati önem taşıdığını bilir ve bu zincirinin her halkasında azami titizlik göstermeyi en önemli
ilkesi olarak benimsemiştir.

Yüksek teknolojinin tüm imkânlarının insan sağlığı için kullanıldığı Çiftliket üretim tesisimizde;
lezzetten, sağlıktan ve hijyenden ödün vermeden üretim yapılmakta, ürünlerimizin üretim ve dağıtım
aşaması Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

 

Hammadde Temini

Çiftliket’in et ürünleri üretiminde kullandığı tüm hayvanlar,  Trakya bölgesinde yetişen
menşei şahadetnamesine (besiciden alınan, hayvanın yerli olduğunu kanıtlayan ve üretim yerini gösteren belgeye)
sahip, ırkı ve kökeni belli, yüzde yüz yerli besi hayvanlarıdır.
Mikrobiyolojik ve fiziki kontrollerden geçirilen hayvanların kesimleri İslami usullere uygun bir şekilde,
birinci sınıf tesislerde uzman veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştirilmektedir.

 

Kalite ve Sevkiyat

 Hammaddelerin et ürünlerine dönüşmesi +4 derecelik bir ortamda gerçekleşir.
Çiftliket’in üretim tesislerinde uygulanan gıda üretimi ve hijyen kontrol programları, veteriner hekimler denetiminde ve
uluslararası standartlardadır. Kalite departmanı, üretim personelini sürekli olarak eğitime tabi tutar.
Üretim aşamaları, insan sağlığını etkileyecek olumsuz şartların kontrol altında tutulmasını sağlayan ve bu noktaları
tanımlayan HACCP kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

Ürünlerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi kadar, sevkiyat aşamasıda son derece önemlidir.
Ürünler teknolojinin son imkânları ile donatılmış frigorifik araç filosu ve bu konuda özel olarak eğitilmiş
personel tarafından soğuk zincir  muhafaza edilerek tüketim noktalarına ulaştırılır.
Böylece ürünün görünümü ve lezzetinin yanı sıra sağlık koşullarının da korunmasını sağlanır.

 

Çiftliket ev içi, ev dışı ve toplu tüketim sektöründe kaliteli ve sağlıklı et ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.
Dondurulmuş ürünler ile  taze paketlenmiş etlerden oluşan bu ürün
grubunda özenle üretilen etler; otel, restoran, kafe, catering gibi toplu tüketim noktalarına
Çiftliket kalite ve güvencesiyle ulaştırılır.